K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím
 • Používáme výhradně vlastní finanční kapitál
 • Jsme na trhu již od roku 2010

 • Za dobu naše působení na trhu jsme získali mnoho spokojených klientů. Prohlédněte si reference.

Ochrana dat

HK Investment s.r.o. se sídlem 500 03, Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, IČ: 28806573, zapsaná v oddíle C, vložce 26660 obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.

Osobní údaje poskytuje zákazník, který požádá o poskytnutí finanční služby správcem osobních údajů nebo osoba, která je nebo bude ve smluvním nebo jiném vztahu ke správci.

Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme jsou:

 • osobní údaje včetně rodného čísla, které jsme získali v rámci žádosti, uzavření, plnění či neplnění smlouvy o finanční službě nebo také v rámci zajištění splnění závazků
 • informace týkající se bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, které jsou nezbytné pro posouzení žádosti o poskytnutí finanční služby, získané z negativní databáze vedené SOLUS, zájmovým sdružením právnických osob, jehož jsme členem
 • soubor informací vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta v rámci Nebankovního registru klientských informací

Doba zpracování osobních údajů:

 • Pokud Vám finanční služba nebude poskytnuta, zpracováváme osobní údaje po dobu 100 dní ode dne podání žádosti a po dobu 6 měsíců pro účely Nebankovního registru klientských informací.
 • Pokud uvedete nepravdivé informace, zpracováváme osobní údaje po dobu ochrany práv správce, tj. po dobu trvání práv a povinností a dále po dobu 5 let.
 • V případě, že HK Investment s.r.o. rozhodne finanční službu poskytnout, jsou tyto informace zpracovávány po dobu trvání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o finanční službě nebo jejich zajištění a dále po dobu 5 let od jejich zániku.
 • Pro zasílání nabídek produktů a služeb zpracováváme osobní údaje po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu 5 let.
 • Při předání do databáze SOLUS trvá zpracování po dobu 3 let po datu úhrady posledního finančního závazku.
 • Při předání údajů do Nebankovního registru klientských informací trvá zpracování po dobu trvání úvěrové smlouvy a dále po dobu dalších 4 let od úplného vyrovnání závazků klienta, a to do toho okamžiku, který nastane později.

V době trvání práv a povinností souhlas nelze odvolat, s výjimkou souhlasu k zasílání nabídek produktů a služeb.

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro tyto účely:

 • identifikace údajů klienta
 • posouzení žádosti o poskytnutí finanční služby, která zahrnuje ověření získaných osobních údajů
 • uplatnění práv a povinností z úvěrového nebo zajišťovacího vztahu
 • ochrana práv správce
 • využívání osobních údajů, které jsou nezbytné pro zasílání nabídky produktů a služeb
 • předání do databáze SOLUS
 • vytvoření souboru informací v rámci Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“) vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta k zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a uživatelů Bankovního registru klientských informací pro posouzení bonity, důvěryhodnosti a platební morálky a získání informací v registrech obsažených

Volba rozhodnutí

Žádost o poskytnutí finanční služby není podmíněna udělením souhlasu klienta s ověřením jeho osobních údajů a se získáním informací nutných pro posouzení žádosti v souvislosti s žádostí o poskytnutí finanční služby.
Společnost může v rámci rozhodování o poskytnutí finanční služby přihlédnout k tomu, zda byl společnosti udělen souhlas tyto údaje získat a ověřit.

Další informace

 • odchylky od výše uvedeného mohou být dohodnuty smluvně
 • osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně
 • klient poskytující údaje má práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., zejména § 11, 12 a 21
 • informace o podmínkách zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.hkinvestment.cz
 • v případ porušení zákonných povinností se lze obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

HK Investment s.r.o. IČ: 28806573 © Copyright 2010 - 2020 - Všechna práva vyhrazena. Všechny výše uvedené údaje a informace se vztahují výhradně k podnikatelským úvěrům.
Obsah tohoto webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován. Informační texty | Mapa stránek | Zpracování osobních údajů GDPR | Vytvořila firma IT Partner

logoPaticka-2white